EMOCE cesta ke SVOBODĚ 2.

11.11.2020

Milí přátelé, jistě jste toho slyšeli o emocích už hodně. Třeba tento pohled bude trochu jiný. 

LÁSKA NENÍ EMOCE, ALE STAV VĚDOMÍ. 

JAKÉ JSOU EMOCE? 

JAKÉ DRUHY EMOCÍ JSOU? 

JAK EMOCE VZNIKÁ A PROBÍHÁ? 

CO JE TO ODPOROVÁ EMOCE? 

JAKÉ JSOU ÚROVNĚ UVĚDOMOVÁNÍ EMOCÍ?

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI EMOCÍ? 

PROČ EXISTUJÍ ODPOROVÉ EMOCE? 

JAKÝ ZVOLIT POSTOJ K EMOCÍM? 

Emoce lze rozdělit na Pozitivní, jako je RADOST, VDĚČNOST, nebo Negativní, jako je STRACH, ZLOST, NENÁVIST, apod. Ty negativní jsou bolestivé a většinou jsme zvyklí je považovat za ŠPATNÉ, ale i oni jsou součástí našeho života a jejich ODMÍTÁNÍM, máme o POTÍŽ VÍC. 

Pojďme se na ně podívat blíž. Negativní emoce budu nazývat ZKRATKOU OE (ODPOROVÉ EMOCE)
JAKÉ JSOU DRUHY NEGATIVNÍCH, ČI ODPOROVÝCH EMOCÍ (OE)? 

STRACH

ODSUDEK

NERESPEKT - NAPŘ. VZTEK

NENÁVIST, LÍTOSTKRITIKA 

URÁŽLIVOST 

POMLUVA

POSUZOVÁNÍ. 

Pak jsou ještě jemnější, jako je přebírání odpovědnosti za někoho jiného, lhaní, mnohomluvnost, neochota někomu naslouchat, radit bez požádání, pýcha, ale i údiv sem patří. 

CO TO JE NEGATIVNÍ ČI ODPOROVÁ EMOCE?

Je to ODPOROVÁ reakce našeho těla na určitou informaci, která přichází z našeho podvědomí a téměř vůbec nesouvisí s momentální situací, která je kolem nás. Tato informace nám nalhává, že jsme NAPADENI a má na to věrohodné prostředky. V podstatě jsme podvedeni. Náš mozek situaci vyhodnotí jako NAPADENÍ a dá POVEL do těla vpustit STRESOVÝ HORMON, který okamžitě proudí jemnými NERVOVÝMI vlákny na příslušné místo v našem těle. Například, břicho, srdce, hrdlo... a my to pociťujeme jako těžko definovatelnou BOLEST, která dodá onomu PODVRHU SÍLU A VĚROHODNOST, které podléháme a ČASTO JEDNÁME POD TAKTOVKOU TÉTO BOLESTI. 


JAK ODPOROVÁ EMOCE PROBÍHÁ? 

Celkem jednoduše. Mozek dostane prvotní Informaci, že jsme napadeni. Tehdy mozek pustí první vlnu, stresového hormonu S MENŠÍ INTENZITOU, do našeho těla. Vnímáme jí jako NEPŘÍJEMNÝ POCIT. Pak přijde na řadu HLAS EGA, který slyšíme až od určité fáze vývoje. Většina psychologů ho sice neslyší, ale v úrovni chápání ho bere jako MYŠLENKU, což je velký pokrok, protože už o něm VÍ. Hlas Ega nám například řekne: ON TĚ NAPADL, TO SI PŘECI NENECHÁŠ LÍBIT!? A právě tady Vzniká a roztáčí se odporová emoce a mozek spouští druhou, už VĚTŠÍ dávku STRESOVÉHO HORMONU do našeho těla, což vnímáme velmi BOLESTIVĚ. 

ÚROVNĚ VNÍMÁNÍ ODPOROVÉ EMOCE

Pro lepší pochopení si vytvoříme stupnici, na kterou je pak lepší ZAPOMENOUT, protože si s ní naše EGO RÁDO HRAJE, ve smyslu POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ. 

Skupina 0/ Zde si člověk odporovou emoci vůbec neuvědomuje, bere ji za NAPADENÍ a ÚTOČÍ na okolí, tedy situaci, nebo člověka. 

Skupina 1/ Zde si člověk OE uvědomuje PO TÉ, co proběhla a otáčí list. 

Skupina 2/ Zde se člověk OE začne uvědomovat již v jejím PRŮBĚHU a pak otáčí list. 

Skupina 3/ Zde člověk OE už vnímá od POČÁTKU jejího vzniku, tedy od prvního tělesného signálu, pak SLYŠÍ HLAS EGA, a buď na ni nasedne, nebo ne. 

Jak vidíte, NAŠE UVĚDOMĚNÍ SE VYVÍJÍ A ODPOROVÉ EMOCE S PROŽITKY SLÁBNOU. 


SPECIFICKÉ VLASTNOSTI ODPOROVÉ EMOCE. 

Asi nejspecifičtější je EMOCIONÁLNÍ MLHA. Má dvě části. První ZAMLŽENÍ se děje při samotném průběhu odporové emoce tak SILNĚ, že zkrze ZAMLŽENÍ NEVIDÍME SKUTEČNÝ DĚJ A UVĚŘÍME FIKCI OE. 

V druhé JE ZAMLŽENO CELKOVÉ VNÍMÁNÍ SVĚTA tak, že nám CHYBÍ v běžném životě dostatek EMPATIE A SOUCITU s ostatními lidmi a situacemi a NAŠE SCHOPNOST CÍTIT LÁSKU A ŠTĚSTÍ JE ZESLABENA. Veškeré naše jednání je UZAVŘENO v těchto odporových vzorcích, které nás NEPUSTÍ dál. A právě za hranicemi těchto vzorců, se nachází těžko popsatelná blaženost. 


PROČ EXISTUJÍ ODPOROVÉ EMOCE?

Jsou klíčové pro náš VÝVOJ. Suplují zlo. Jistě jste si všimli, že čím se podíváme na naše planetě níž, například do Afriky, tak tam je jednání lidí daleko drsnější, zatím co u nás je Mírnější. Je to tím, že odporové emoce v naší zeměpisné šířce již MÉNĚ ovládají naše Reakce a tím i naše další konání. Tyto emoce nás učí na tzv. FIKTIVNÍ ZLO REAGOVAT DOBREM. Přesně tak, jak to říkal Albert Einstein: ZLO NENEXISTUJE. ZLO JE JEN ABSENCE DOBRA. Což v praxi znamená, že pokud se nám již povede na odporovou emoci reagovat POZITIVNĚ, pocítíme velkou ÚLEVU. 

JAKÝ ZVOLIT POSTOJ K EMOCEM? 

Prostý všech složitostí, spěchu a chtění se jich zbavit. Zamilovat se do nich, jako do klíčového nástroje našeho vývoje, nevěřit jejich pravdivosti a snažit se udělat OPAK toho, co po nás chtějí. Jsou totiž stoprocentně LŽIVÉ, i přes to, že nás někdy odkloní od dalších potíží.

Pokud vás milí přátelé zaujal tento článek, tak se můžete těšit na jeho pokračování. Díky za vaší pozornost. Mějte se úplně nejlíp a vězte, že už se tak děje, i když to tak někdy nemusí vypadat.